Peptonic

Peptonic utvecklar innovativa produkter för kvinnors intimhälsa. Deras strävan är att skapa en banbrytande produktportfölj som ger kvinnor möjligheten att själva hantera sin intimhälsa från diagnos och behandling till sjukdomsförebyggande åtgärder. De egna varumärkena Vagivital och Lunette är hörnstenar i deras verksamhet men man jobbar även med partners genom licens- och white label-modeller.