DEFLAMO

Deflamo är ett specialkemiföretag som producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till europeisk tillverkningsindustri- och tjänsteföretag.

Category: