MR GREEN

Aggregate investerade i MrGreen inför deras lansering juldagen 2008 med framförallt massiva TV-kampanjer. Tjänsten var sedan tidigare Beta-lanserad och perioden före officiella lanseringen hade febril viral verksamhet skett via Youtube-filmer och nätverkande för att förbereda folk på den “nya tidens casino”.

Lanseringen var en succé och efter bara några månader investerade Aggregate ytterligare en gång för att redan efter bara ett år avyttra aktierna till en existerande ägare med god värdeutveckling. Bolaget har därefter fortsatt att utvecklas gynnsamt och blivit en stor mediaköpare i såväl Aggregates kanaler som andra media och noterades på Aktietorget under 2013, och till dags dato handlas bolaget till ett marknadsvärde om 1,3 miljarder kronor.

Category: