THIS IS
AGGREGATE

THIS IS
AGGREGATE

MEDIA FOR EQUITY

Vi investerar mediautrymme som expansionskapital

BOLAG VI SÖKER

Vi investerar i mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland

UTVECKLING

Genom ökad marknadsföring via oss förbättras bolagsutvecklingen väsentligt

EFFEKT

De marknadsinsatserna vi gör bidrar effektivt till ett ökat bolagsvärde

MEDIA FOR EQUITY

Vi investerar mediautrymme som expansionskapital

BOLAG VI SÖKER

Vi investerar i mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland

UTVECKLING

Genom ökad marknadsföring via oss förbättras bolagsutvecklingen väsentligt

EFFEKT

De marknadsinsatserna vi gör bidrar effektivt till ett ökat bolagsvärde
Picsmart ökar omsättningen och satsar på nya städer
Nytt användarrekord för Bokio
Fyra Aggregate-bolag på listan över miljardvärderade teknikbolag
Storage365 siktar mot en tredubbel omsättning 2021
Aggregate investerar i Parkamo – den ultimata parkeringstjänsten
Lyssna på podcasten Ehandelstrenders intervju med Pen Store

NYHETER

Picsmart ökar omsättningen och satsar på nya städer
Nytt användarrekord för Bokio
Fyra Aggregate-bolag på listan över miljardvärderade teknikbolag
Storage365 siktar mot en tredubbel omsättning 2021
Aggregate investerar i Parkamo – den ultimata parkeringstjänsten
Lyssna på podcasten Ehandelstrenders intervju med Pen Store

ÄR NI NÄSTA BOLAG?

lampa2

ÄR NI NÄSTA BOLAG?