THIS IS
AGGREGATE

THIS IS
AGGREGATE

MEDIA FOR EQUITY

Vi investerar mediautrymme som expansionskapital

BOLAG VI SÖKER

Vi investerar i mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland

UTVECKLING

Genom ökad marknadsföring via oss förbättras bolagsutvecklingen väsentligt

EFFEKT

De marknadsinsatserna vi gör bidrar effektivt till ett ökat bolagsvärde

MEDIA FOR EQUITY

Vi investerar mediautrymme som expansionskapital

BOLAG VI SÖKER

Vi investerar i mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland

UTVECKLING

Genom ökad marknadsföring via oss förbättras bolagsutvecklingen väsentligt

EFFEKT

De marknadsinsatserna vi gör bidrar effektivt till ett ökat bolagsvärde
Tibber förvärvar Kundkraft och siktar på fortsatt tillväxt
Gimi tar in nytt kapital och vässar styrelsen
Bokio växlar upp och tar in nytt kapital
Picsmart planerar leveranser i Stockholms skärgård
Nextory har nu lanserats i Spanien
Tibber ökade sina intäkter med nästan 600 procent under första halvåret

NYHETER

Tibber förvärvar Kundkraft och siktar på fortsatt tillväxt
Gimi tar in nytt kapital och vässar styrelsen
Bokio växlar upp och tar in nytt kapital
Picsmart planerar leveranser i Stockholms skärgård
Nextory har nu lanserats i Spanien
Tibber ökade sina intäkter med nästan 600 procent under första halvåret

ÄR NI NÄSTA BOLAG?

lampa2

ÄR NI NÄSTA BOLAG?