OM OSS

Vi investerar mediautrymme som tillväxtkapital till mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland. Genom en väsentligt ökad marknadsföringsbudget kan våra bolag förbättra sin utveckling och därmed skapa ett högre värde.


Sedan starten 2002 har vi genomfört över 250 transaktioner i en rad olika branscher. En stor del är e-handelsbolag/digitala tjänster men också produkt- och B2B-bolag.


Vi jobbar aktivt i våra bolag och tillför en skräddarsydd mediarådgiving i ett brett utbud av traditionella mediaslag. Därtill ingår rapportering, uppföljning samt analys av genomförda kampanjer. Vi är även aktiva i ägarrådgivningen i bolagen och erbjuder ett brett kontaktnät hos tidigare och nuvarande bolag. Genom lång erfarenhet är vi säkra på att kunna tillhandahålla verktygen för en fortsatt expansion och tillväxt i våra bolag.

OM OSS

Vi investerar mediautrymme som tillväxtkapital till mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge och Finland. Genom en väsentligt ökad marknadsföringsbudget kan våra bolag förbättra sin utveckling och därmed skapa ett högre värde.


Sedan starten 2002 har vi genomfört över 250 transaktioner i en rad olika branscher. En stor del är e-handelsbolag/digitala tjänster men också produkt- och B2B-bolag.


Vi jobbar aktivt i våra bolag och tillför en skräddarsydd mediarådgiving i ett brett utbud av traditionella mediaslag. Därtill ingår rapportering, uppföljning samt analys av genomförda kampanjer. Vi är även aktiva i ägarrådgivningen i bolagen och erbjuder ett brett kontaktnät hos tidigare och nuvarande bolag. Genom lång erfarenhet är vi säkra på att kunna tillhandahålla verktygen för en fortsatt expansion och tillväxt i våra bolag.

Grundat 2002
Företräder 12 av Sveriges större mediabolag i egna fonder
Privatägt och oberoende
+250 investeringar
sedan starten
Grundat 2002
Privatägt och oberoende
Företräder 12 av Sveriges större mediabolag i egna fonder
+250 investeringar
sedan starten

AGGREGATE-
MODELLEN

Mediautrymmet är för många bolag en av de största kostnadsposterna. För bolag som står inför en kraftig expansion är förhållandet mellan omsättning och marknadsföringskostnader ofta mycket signifikant. Då en ökad marknadsföringskostnad underminerar såväl likviditet som resultat finns en risk att bolag inte utnyttjar den möjligheten som finns i marknaden (risken upplevs för stor). Vi har genom investeringar i denna typ av bolag sett effekten av en utökad mediasatsning. Ägarna till fonderna vill genom denna typ av transaktion nå bolag som idag inte kan maximera effekten på sin marknad i brist på kapital till mediautrymme. Vid en investering genomförs en kvittningsemission. Praktiskt innebär detta att vi erbjuder marknadsföringsutrymme i flertalet mediakanaler och i gengäld tas huvudsakligen ägande i bolagen i form av aktier.


Våra investeringar sker från fonder som är gemensamt delägda av 12 av Sveriges största mediabolag. Mediamixen innehåller annonsutrymme från TV, Radio, Tidskrifter, Dagspress, Display samt Utomhus-annonsering.

AGGREGATE-
MODELLEN

Mediautrymmet är för många bolag en av de största kostnadsposterna. För bolag som står inför en kraftig expansion är förhållandet mellan omsättning och marknadsföringskostnader ofta mycket signifikant. Då en ökad marknadsföringskostnad underminerar såväl likviditet som resultat finns en risk att bolag inte utnyttjar den möjligheten som finns i marknaden (risken upplevs för stor). Vi har genom investeringar i denna typ av bolag sett effekten av en utökad mediasatsning. Ägarna till fonderna vill genom denna typ av transaktion nå bolag som idag inte kan maximera effekten på sin marknad i brist på kapital till mediautrymme.


Vid en investering genomförs en kvittningsemission. Praktiskt innebär detta att vi erbjuder marknadsföringsutrymme i flertalet mediakanaler och i gengäld tas huvudsakligen ägande i bolagen i form av aktier.


Våra investeringar sker från fonder som är gemensamt delägda av 12 av Sveriges största mediabolag. Mediamixen innehåller annonsutrymme från TV, Radio, Tidskrifter, Dagspress, Display samt Utomhus-annonsering.

VÅRA
KRITERIER

1

Bolagets management skall vara outstanding, med goda förutsättningar att expandera verksamheten.

5

Bolaget ska befinna sig efter lanseringsfasen, med god försäljningserfarenhet av de egna produkterna för att kunna utvärdera rätt marknadsföringsinsats.

2

Bolaget ska befinna sig i en fas där en väsentligt ökad marknadsföringsinsats kommer att påverka bolagets värdering positivt.

6

Bolagets produkter eller tjänster, bör främst rikta sig mot konsumentledet eller vända sig mot en bred företagsmarknad.

3

Bolagets affärsmodell skall tillföra en dimension i den bransch bolaget verkar i.

7

Bolaget ska inte vara befintlig annonsör av större vikt i de mediakanaler vi företräder.

4

Bolaget bör vara finansierat för att hantera kostnader utöver marknadsföringen, eller så sker investeringen parallellt med ytterligare investerare.

VÅRA
KRITERIER

1

Bolagets management skall vara outstanding, med goda förutsättningar att expandera verksamheten.

2

Bolaget ska befinna sig i en fas där en väsentligt ökad marknadsföringsinsats kommer att påverka bolagets värdering positivt.

3

Bolagets affärsmodell skall tillföra en dimension i den bransch bolaget verkar i.

4

Bolaget bör vara finansierat för att hantera kostnader utöver marknadsföringen, eller så sker investeringen parallellt med ytterligare investerare.

5

Bolaget ska befinna sig efter lanseringsfasen, med god försäljningserfarenhet av de egna produkterna för att kunna utvärdera rätt marknadsföringsinsats.

6

Bolagets produkter eller tjänster, bör främst rikta sig mot konsumentledet eller vända sig mot en bred företagsmarknad.

7

Bolaget ska inte vara befintlig annonsör av större vikt i de mediakanaler vi företräder.

SKICKA
IN DIN
AFFÄRS-
PLAN

    Namn

    SKICKA IN DIN
    AFFÄRSPLAN

      Namn