BUSINESS CONTROL SYSTEMS

BCS utvecklar programvaror inom företagsanalys. Första program som lanserades var Promik Analys. Det erhöll uppmärksamhet för sin förmåga att snabbt och enkelt skapa analyser samt pedagogiska och översiktliga rapporter. Bolaget är dessutom aktivt med att utveckla en webbaserad produkt som kommer att effektivisera redovisning och dokumenthantering för små och medelstora bolag.

Category: