BYTHJUL

År 2005 investerade Aggregate i e-handelsbolaget bythjul.com. Bolaget grundades av de tre bröderna Fredriksson (Marcus, Oscar och Victor) som såg stora möjligheter i att tillgängligöra däck och fälg på nätet till den breda massan. Med en god förståelse för vad marknaden efterfrågade, en mediainvestering från Aggregate samt ett gott entreprenörskap skapades rätt förutsättningar för att snabbt ta betydande marknadsandelar.

Några av framgångsfaktorerna vid starten var att erbjuda en sökfunktion som matchade en bils registreringsnummer med rätt typ av däck och fälg, en annan var att bolaget byggde upp ett rikstäckande nät av serviceverkstäder – på detta vis sänkte man trösklarna för konsumenterna och allt fler tilltalades av hur enkelt det var att köpa däck och fälg på nätet.

Aggregates mediainvestering gjorde att man kunde dra nytta av den för den tiden begränsade konkurrensen och snabbt ta position som ett ledande varumärke.

Försäljningen kom igång på allvar under hösten 2005 och för helåret nådde man en omsättning om 12 mkr, år 2006 nådde bolaget 24 mkr och Aggregate sålde samma år sitt innehav till Verdane Capital.

Bythjul har fortsatt sin starka expansion sedan dess och 2013 omsatte bolaget + 200 mkr. Aggregate var representerat i styrelsen genom Peter Brodén fram till 2007/2008.

Citat:

”Aggregate möjliggjorde att vi vågade ta steget från hobbyverksamhet till ”riktigt” bolag. Med hjälp av deras kunskap och mediakapital kunde Bythjul.com lägga i en ytterligare växel och framförallt våga marknadsföra sig långt mycket mer än vad vi annars hade gjort de första åren. Aggregate var verkligen en språngbräda som har stor del i att Bythjul.com är det bolaget det är i dag!”

Bythjul Grundare: Marcus Fredriksson, Oscar Fredriksson och Victor Fredriksson.