CRUSTUM

Crustum AB innehar den svenska generalagenturen för Atkins Nutritionals, ”Atkin”, världens starkaste varumärke för livsmedel med litet eller inget innehåll av kolhydrater (socker och stärkelse), s k low-carb food.