DENTME

Dentme är en digital tjänst som erbjuder konsultation av legitimerad tandvårdspersonal. Tjänsten är tillgänglig större delen av dygnet och kunderna kan enkelt och smidigt få hjälp och rådgivning på en plats och tid som passar dem. Behövs remiss eller recept efter besöket hjälper Dentme kunden vidare med detta.

Category: