DEVERSIFY

Deversify identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta produkter för individualiserad hälsoövervakning i hemmet eller inom sjukvården genom licensavtal med sittande marknadsaktörer. Deversify grundades 2016 och målet är att bli den ledande leverantören av mobila elektroniska enheter för övervakning av biomarkörer.

Category: