GINGER OIL

Ginger Oil Company startade sin nuvarande verksamhet 1997 då bolagets delägare, Don Neville och Hans Blixt, konsoliderade sina tillgångar för att utveckla befintliga ägarintressen i olika olje- och gasfyndigheter. Noterat på NGM, Nordisk OTC.

Category: