LÅNEKOLL

Lånekoll är en låneförmedlare som erbjuder personlig rådgivning för privatpersoner. Lånekoll hjälper till att konkurrensutsätta privatpersoners bolån, privatlån och kreditkort med målsättning att förbättra och sänka deras räntekostnader.