LEARNING TO SLEEP

Learning to Sleep tillhandahåller en tjänst som behandlar sömnproblem med tekniker inom KBT. Behandlingen har visat sig ge mycket goda resultat i kliniska studier. Men hjälp av Learning to Sleeps app kan man snabbt och platsoberoende boka sitt första samtal och därefter följa utvecklingen vecka för vecka.