OUTNORTH

Bolaget hette vid investeringstillfället Naturbolaget Sydost AB och bestod av en närmare 100 år gammal butik i Kalmar, en i Växjö samt en e-handel som omsatte 3 miljoner kronor. Via fokuserat arbete av ledningen tillsammans med vår marknadsföringsstrategi utvecklades e-handelsplattformen, sortimentet och kommunikationen till snabbt bli en aktör i outdoor-nischen.

Året därpå steg e-handelsdelens omsättning till 7 miljoner, året därefter 21 och sedermera över 40 miljoner för hela bolaget inklusive de stabila butikerna, varpå vi sålde vår andel. Senare har bolaget fortsatt växa via förvärv och organiskt och 2014 väntas det omsätta 270 miljoner kronor.