PANTALUREN

Pantaluren är ett e-handelsbolag som hjälper till att återvinna/panta mobiltelefoner. Pantaluren köper gamla mobiltelefoner på ett smidigt och bekvämt sätt.