PUTTING GUIDE

Putting Guide är en svensk produkt – utvecklad, världspatenterad och certifierad av svenska PGA, för att förbättra din puttning. Den är unik i sitt slag och används av Henri Reis i sin träning.