READLY

Abonnemangstjänsten Readly tillhandahåller obegränsad digital tillgång till svenska och internationella magasin samt även svenska dagstidningar. De har idag kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA och planerar att expandera ytterligare internationellt.