STORAGE365

Storage365 är en marknadsplats för all typ av förvaring. Sajten kopplar samman personer som har lediga förvaringsplatser med de som behöver en plats att förvara sina saker. Oavsett om du har en båt, husvagn, bil eller möbler finns prisvärda förvaringslösningar i alla former och storlekar i ditt lokala närområde.