TRANSFER

Transfer Jobb underlättar genom sin portal matchningen på arbetsmarknaden inom alla yrkesområden.

Uppdragstagare hittar kontinuerligt nya uppdrag och kan enkelt fakturera utan att bilda eget bolag. För uppdragsgivare erbjuder Transfer en snabb och kostnadseffektiv väg till att finna rätt person för uppdragen, på kort eller lång sikt. Uppdragsgivare behöver inte anställa, Transfer fakturerar för det arbete som utförs. Uppdragsgivare kan själva söka personal i portalen och annonsera sina uppdrag.

Transfer Jobb sköter all administration såsom sociala avgifter, skatter, försäkringar och löneutbetalning. Både uppdragstagare och uppdragsgivare får hjälp och stöd av företagets rådgivare.

Transfers målsättning är att skapa en effektivare arbetsmarknad. Omvärlden förändras, digitaliseringen skapar nya möjligheter till snabb matchning och möten mellan individ och uppdrag/företag.