ZCOOLY

Zcooly gör kunskap kul genom en lärorik matteapp för barn mellan 5-12 år. Genom spelupplevelser som är framtagna av erfarna pedagoger följer barnen samma progression som i läroböckerna. Samtidigt får föräldrarna en bra överblick vad barnen lärt sig och kan ta del av pedagogiska tips för fortsatt lärande. Win-win!

Category: