BOREVIND

Borevind AB är Sveriges första noterade investmentbolag inom förnybar energi och investerar i onoterade företag som utvecklar produkter eller tjänster inom förnybar energi.

Category: