WEBFORUM

Webforum tillhandahåller webbaserade lösningar för att underlätta projektarbete, kommunikation och informationsspridning via internet. Bolaget har sammanlagt över 30 000 registrerade användare i ett 20-tal länder.

Category: