TRAVELPARTNER

Travelpartner var en av de absolut första investeringarna för Aggregate 2003, och fortfarande en av de i särklass bästa. Bolaget bedrev vid investeringstillfället en internetresebyrå som agerade som White Label under andras varumärken som ICA och TV3, med en bruttoomsättning på ca 50 miljoner kronor, men med en minskande försäljning pga samarbetspartnernas brist på aktivitet.

I samråd beslöt vi oss för att lansera det egna varumärket Travelpartner.se och med en lite annan inriktning än de då befintliga konkurrenterna: vi riktade in oss på de ca 90% som ännu inte hade börjat boka resor på Internet och företrädesvis de äldre. Efter en del trevande hittade vi det kreativa upplägget med VD Leif Lundin som förgrundsgestalt och tapetserade framförallt Stockholm och affärstidningar med billboards och helsidor.

Bolaget tog snabbt fart och sommaren 2006 noterade vi det på First North och i samband med detta såldes även vår andel. Vid den tidpunkten omsatte bolaget 350 miljoner, en siffra som kom att tio-faldigas under deras tid på börsen.